Karadeniz Bölgesindeki Platolar

Karadeniz Bölgesindeki Plato İsimleri Karadeniz Bölgesi; Platoların en az olduğu bölgedir. Orta Karadeniz’deki Canik dağlarının üzeri aşınmalarla düzleşmiştir ve plato görünümündedir. Batı Karadenizde Safranbolu platosu ortalama 500 m yükseltiye sahip peneplen ve alçak platolardandır. Yenice (Filyos) ve kolları Devrek Araç Soğanlı ırmaklarıyla parçalanmış olan bu plato kalkerli yapıda olup voklüz …

Devamını Oku »

Fatih Sultan Mehmet ile ilgili hikayeler

Fatih Sultan Mehmet İle Köylü kadın Fatih, birgün, kılık değiştirerek bir seyahate çıkar. Basit bir köylü kıyafeti giyer. Köy, köy, kasaba, kasaba yürür. Bir ara çok yorulur ve dinlenmek ister. Gözüne bir kulübe ilişir,oraya varır. Bu kulübede yalnız yaşayan kadıncağızdan, içecek soğuk bir şey ister. Kadın ter içindeki yolcuya ayran …

Devamını Oku »

Proteinlerin canlılar için önemi maddeler halinde

Proteinlerin canlılar için önemi Hücrelerin yapımında ve onarımında kullanılır Yaşamsal olayların düzenlenmesinde yardımcı olan enzimlerin kullanımına yardımcı olur. Proteinler kasların kasılmasına yardımcı olur. Toksin ve bunun gibi benzer maddelerin üretilmesinde yardımcı olur. Kandaki albümin gibi depo proteinleri olarak kullanılır. Proteinler canlıdaki enerji düşüklüğünden kaynaklanan karbonhidrat ve yağların yokluğunda enerji verici …

Devamını Oku »

Çin Seddi’nden sonra dünyanın en uzun suru hangisidir

Çin Seddinden sonra dünyanın en uzun ikin suru Diyarbakır surlarıdır. Bu surlar Avrupa ve Türkiye’nin de en uzun surlarıdır. Kesin olarak ne zaman ve kimin tarafından yapıldığı bilinmeyen Diyarbakır Surları M.S. 349 yılında Roma İmparatoru Konstantinus tarafından genişletilerek bazı kısımları onarılmıştır. Daha sonra şehre hakim olan diğer devletler tarafından da …

Devamını Oku »

Eylemsizlik kuvveti nedir örnekleri

Eylemsizlik kuvveti nedir Bir cisme hiçbir kuvvet uygulanmıyorsa ya da cisme uygulanan kuvvetlerin bileşkesi sıfırsa cisim başlangıçtaki hareketine aynen devam eder (cisim o andaki hareket durumunu aynen korur). Cisim başlangıçta duruyorsa durmaya, başlangıçta hareket halinde ise sabit süratli hareket yapmaya devam eder. Cismin bu özelliğine yani bir cismin hareketine devam …

Devamını Oku »

Tımarlı Sipahilerin Görevleri

Tımarlı sipahilerin temel vazifesi savaş zamanında savaşa katılmak, barış zamanında bulundukları bölgenin güvenliğini sağlamak ve Tımar sistemine göre tımarı dahilindeki halktan vergi toplayarak bununla hem kendini geçindirmek, hem de tımarının büyüklüğüne göre asker yetiştirmekti. Böylece hazineye yük olmadan ve ayrıca masraf gerektirmeden ordunun insan, silah, malzeme ve eğitim açısından her …

Devamını Oku »

Tımarlı Sipahilerin özellikleri

1. Tımarlı sipahiler Türklerden oluşurdu. 2. Tımarlı sipahiler tımar sahiplerinden ve bunların beslemekle yükümlü oldukları askerlerden meydana gelirdi. 3. Tımarlı sipahilerin atları bulunmaktadır. 4. Tımarlı sipahilerin Başlarında miğfer üstlerinde zırh bulunur. 5. Her üç bin akça için sipahi yanında kendisi gibi atlı ve teçhizatlı bir asker getirmeye mecburdur.

Devamını Oku »

Yeniçeri ocağının özellikleri nelerdir

I.Murad tarafından kurulmuş ve 1826 yılında Sultan II.Mahmud tarafından ortadan kaldırılmıştır.Osmanlının en iyi piyade askeri birliğidir. Yeniçeri Ocağı’ndaki askerler, devşirme usulü toplanır. Müslüman olmayan Osmanlı tebaası ailelerin en fazla bir çocuğu alınarak Türk örf ve adetlerine göre yetiştirilir. Devşirme olan çocuklar Müslüman bir ailenin yanında eğitim görür. Müslüman olarak orduya …

Devamını Oku »

Metalik bağ nedir kısaca

Metalik bağ, esas olarak metaller arasındaki, bir ya da daha çok atomu bir arada tutan bir kimyasal bağ türüdür. Metal atomlarının latisindeki serbest elektronların yer değiştirmiş olarak paylaşılması esasına dayanır. Metalik bağ, kovalent bağ ve iyonik bağ ile birlikte üç güçlü etkileşimden(bağ) biridir.

Devamını Oku »

Açı nedir Açı çeşitleri nelerdir

Açı nedir Açı, başlangıç noktaları aynı olan iki ışının birleşim kümesidir. Işınların kesiştiği noktaya “açının köşesi”, ışınlara ise “açının kenarı” denir. Açıların birçok çeşidi vardır; Geniş açı, dar açı, dik açı, tam açı, doğru açı. Açı çeşitleri Geniş açı: 90°’den 180°’ye kadar Dar açı: 0°’den 90°’ye kadar Dik açı: tam …

Devamını Oku »