Roma uygarlığı ve özelikleri nelerdir

Roma uygarlığı Roma uygarlığının özellikleri Roma Uygarlığı bugünkü İtalya’da Etrüksler tarafından kurulmuştur. Uygarlığı oluşturan kavimler, Latinler’dir. Romalılar kurdukları çok güçlü ve düzenli ordulara dayanarak kısa zamanda hızlı bir gelişme sağladılar. Kuzeyde Bitinya’dan güneyde bugünkü Somali, doğuda Hazar’dan, batıda Portekiz’e kadar olan bölgeler İmparatorluğun egemenliğine alınmıştır. Roma uygarlığının özellikleri maddeler halinde …

Devamını Oku »

Ökkeş Bahçıvan Kitabının özeti

Ökkeş Bahçıvan Muzaffer İzgu Kitabın özeti Tanıyorsunuz değil mi Ökkeş’i Ökkeş, saf bir köylü çocuğudur, siz yaşlardadır. Çok ufakken annesini yitirmiş, babası ve babaannesiyle bir arada yaşamaktadır. Ökkeş söz dinler, ama yaptığı her işi de eline yüzüne bulaştırır. Aynı zamanda çok iyi kalplidir Ökkeş. Herkese iyilik etmeyi sever.Ama tek kusuru …

Devamını Oku »

İpek yolunun tarihçesi ve bu yolda satılan ürünler nelerdir

Çin’den başlayarak Anadolu ve Akdeniz aracılığıyla Avrupa’ya kadar uzanan ve dünyaca ünlü ticaret yoludur. Yoğun bir şekilde ipek, porselen, kağıt, baharat ve değerli taşların taşınmasının yanında kıtalar arasındaki kültür alışverişine de imkan sağlayan bu binlerce kilometre uzunluğundaki kervan yolları zaman içinde İpek Yolu olarak adlandırılmıştır. İpek Yolu Asyayı Avrupa’ya bağlayan …

Devamını Oku »

Galileo Galilei kimdir

Galileo Galilei, (1564 – 1642), modern fiziğin ve teleskobik astronominin kurucularından olan İtalyan bilim adamı. 1564’te İtalya’nın Pisa şehrinde doğdu. Dönemi­nin tanınmış müzikçilerinden Vincenzo Galile­i’nin oğlu olan Galilei, ilk tahsilini Floransa’da yaptı. 1581’de Pisa Üniversitesinde tıp tahsiline başladı, ancak parasızlıktan okulu terk etti. 1583’ten itibaren matematiğe ilgi duyan Galilei, bu …

Devamını Oku »

Kağıt nasıl üretilir kısaca

-Ağaçlar kesilerek kabuklarından temizlenip kütük haline getirilir. -Daha sonra bu kütükler küçük parçalar haline getirilene dek kesilir. -İçine su ve çeşitli kimyasal maddeler konularak hamur haline getirilir. -Hamur çeşitli malzemeler eklenerek beyazlatılır. -Suyu alınana hamur sıkıştırılır. -Sıcak silindirler arasından geçerek kurutulur pürüzsüz olur. -İnceltilerek kağıt haline gelen tabakalar çeşitli ölçülerde …

Devamını Oku »

Türklerin Orta Asyadan Göç Etmelerinin Sonuçları

Orta Asya kültür ve medeniyeti dünyanın değişik yerlerine yayılmıştır. Farklı bölgelerde Türk devletleri kurulmuştur. Batıya giden Türkler, Kavimler Göçü’ne neden olmuşlardır. Türkler değişik kültür çevreleriyle etkileşim içine girmişlerdir. Türklerin çok çeşitli bölgelere yayılması, Türk tarihinin bit bütün halinde incelenmesini engellemiştir.

Devamını Oku »

Masalın bölümleri nelerdir

Masalın bölümleri 1) Döşeme: Masalın başlangıç bölümüdür. Bu bölüm giriş tekerlemesi ile başlar. Bu bölümde kısa veya uzun bir tekerleme ile dinleyici veya okurlar masalın olağanüstü dünyasına hazırlanır. Limon Kız adlı masalda “Bir varmış, bir yokmuş” ifadesiyle başlayan paragraf metnin döşeme bölümünü oluşturmaktadır. 2) Serim: Bu bölüm olay, kişi, zaman …

Devamını Oku »

Psikoloji nedir kısaca

Psikoloji insan davranışını ve aklını inceleyen bilim dalıdır. Psikoloji davranışların nedenlerini psikolojik, biyolojik ve genetik yönden değerlendirir. Bu disiplin davranışların oluşumunda hangi duygusal, sosyal, gelişimsel faktörlerin devreye girdiğini anlamaya çalışmaktadır.

Devamını Oku »

Kesir nedir, Kesir çeşitleri nelerdir

Kesir nedir tanımı Kesir: Bir bütünün eş parçalarını gösteren, a/b şeklinde yazılan ifadelere kesir denir. Kesirleri gösterirken ortaya kesir çizgisi çizilir, çizginin üstünde pay, altında payda olur. Payda bir bütünün kaç eşit parçaya ayrıldığını, pay ise bu parçalardan kaçının alındığını gösterir. Kesir çeşitleri üçe ayrılır,Basit kesir, Bileşik kesir, Tamsayılı kesir …

Devamını Oku »

İstanbul’daki dağ isimleri nelerdir

İstanbul il sınırları içinde yüksek dağlar yoktur. Dağlar 1000 metre nin altındadır. En yüksek dağı Yalova- Gemlik arasında Samanlı Dağları üzerindeki Beşpınar Tepesi (926 m)dir. Asya kıtasında kalan topraklar daha yüksektir. Istranca Dağları (Yıldız dağları): Karadeniz’e paralel olarak İstanbul’a doğru uzanır. Terkos Gölü’ne yaklaştıkça yükseklik azalır. Aydos Dağı (537 m) …

Devamını Oku »

Ses olayları nelerdir

Ses olayı nedir Kelimelerde zamana ve sahaya bağlı olarak sürekli değişmelerin, gelişmelerin olması dilin canlılığının bir göstergesidir. Dil durağan değil, dinamik bir yapıya sahiptir. Dilin söz varlığını oluşturan kelimelerdeki sesler, heceleri ve kelimeleri oluştururken tarihi süreç içerisinde düşerler, yer değiştirirler, türerler, başka seslere benzerler. İşte bütün bunlar, ses olayları başlığı …

Devamını Oku »

Göktürklerin ordu yapısı ve özellikleri nelerdir

Göktürkler orta Asya’nın o zamana dek gelmiş geçmiş en üstün ordusunu yaratmış,yıllar boyunca başarıdan başarıya koşmuşlardı. Tarkan (kumandan): Göktürk birliklerine komuta eden kişilere Tarkan (veya Tarhan) adı verilirdi.bu kişiler ise kendilerini en düzeyde kanıtlamış tecrübeli askerlerdi.savaşta en ön safta yer almaları nedeniyle mümkün olan en üstün biçimde dolanırlardı. Göktürk ağır süvarisi: …

Devamını Oku »

Modern Atom Teorisi Nedir

Modern atom teorisi ya da modern atom modeli; kronolojik olarak Bohr atom modelinden sonra yer alan, günümüzde geçerliliğini koruyan atom görüşünü yansıtan teori ya da modeldir. Modern atom teorisinin oluşumunda kuantum mekaniği ve rölativitenin büyük etkisi görülür.Modern atom teorisinin, Bohr atom modelinden en büyük farkı; atomlar yerine; elektronların bulunma ihtimalinin …

Devamını Oku »